Xiao-Jun Zhang

Professor of Business

Year Rank Salary
2015 Professor $254,767.00
2014 Associate Professor $243,685.00
2013 Associate Professor $235,892.00
2012 Associate Professor $231,866.70
2011 Associate Professor $232,341.60
2010 Associate Professor $223,306.42
2009 Associate Professor $221,333.39
2008 Associate Professor $222,083.40
2007 Associate Professor $215,710.96
2006 Associate Professor $211,505.46